Share
Kontakt 2020 je odložen

Kontakt 2020 je odložen

Kontakt 2020 se odlaže. Kao i drugi javni skupovi do daljeg su odloženi i programi planirani da se odigraju u okviru četvrtog Kontakta – od 18. do 21. marta.

Do odlaganja Kontakt 2020 konferencijskog, showcase i festivalskog dela programa došlo je usled novih mera koje je donela Vlade Republike Srbije, a koje stupaju na snagu danas, 12. marta 2020.

O novim terminima, lokacijama i programima, kao i o detaljima koji se tiču do sada kupljenih ulaznica, blagovremeno ćemo vas obavestiti.

Za sva pitanja i nedoumice dostupan je e-mail kontakt@kontakt.org.rs, kao i društvene mreže: 
Organizatori Kontakta zahvaljuju na strpljenjurazumevanju i dosadašnjoj podršci.