Share
Otvoren konkurs za novu, drugu multimedijalnu zbirku

Otvoren konkurs za novu, drugu multimedijalnu zbirku

Nakon zbirke “Tragovima” (možete je pročitati ovde), koja je ispitala teren, zaključak je takav da su ovakav spoj i kombinacija umetničkih izražavanja preko potrebni našoj balkanskoj književno-vizuelnoj sceni.

Prva zbirka, doduše, nije imala okvir, temu. Ovog puta, za drugu zbirku (za sada bez naziva) je pripremljen malo drukčiji koncept.

Mladi prijedorski pesnik i organizator konkursa Pavle Banjac, u saradnji sa Librarion Records & Fanzines-om proglašava otvoren konkurs za drugu multimedijalnu zbirku!

Propozicije nisu strogo definisane, a materijal može biti:

  • Umetnička fotografija (2-3 rada);
  • Grafike, kolaži i druge likovne tehnike (2-3 rada);
  • Poezija (do 1 A4 stranice, font 12);
  • Proza i druge tekstualne forme (do 1 A4 stranice, font 12);

VAŽNA NAPOMENA: zbirka je nadtematski zamišljena kao dualistička, gde će se materijal uskladiti  tako da bi pokazivao dve strane nečega. Primera radi, to želimo da postignemo diretkno sukobljavajući dve mikro-teme “čovek – nadčovek”, “telesno – duhovno”, “dobro-zlo”, u zavisnosti kakav materijal nam bude pristigao – jedan deo zbirke bi pokazao svu raskoš ljudskih emocija, prizemnost, nešto što je svakom od nas svojstveno, a drugi deo zbirke bi išao do granica nadrealizma, transcendentalnosti, nečega što čoveka nadilazi, ali je opet deo ljudske prirode, i koliko su ove dve krajnosti u ravnoteži (ili nisu?).

Od učesnika se ne očekuje da se filozofski bave ovim stvarima (naravno, ne branimo, čak je i poželjno), već priklanjanje jednom od ovih postulata koji su navedeni, tj. emocionalni ili avangardni pristup.

Radovi se šalju na mejl: banjacpavle@gmail.com, a rok je do 31. maja 2019. godine.