Share
Podrška za novosadski Omladinski centar CK13

Podrška za novosadski Omladinski centar CK13

Udruženje “Omladinski centar CK13” još jednom se obraća javnosti povodom ugroženosti rada, o čemu su neki od vas verovatno već obavešteni u njihovom saopštenju od 10. juna.

U nastavku možete pročitati celo Pismo podrške Omladinskom centru CK13 da istraje u borbi za autonomiju, neometan rad i opstanak. Vaš potpis znači potvrdu njihovog rada i davanje legitimiteta u borbi za samostalnost u radu.

Ukoliko želite da budete jedan od potpisnika ovog pisma, to možete učiniti slanjem poruke na e-mail pr@ck13.org ili putem društvenih mreža.

Podrška za Omladinski centar CK13

Omladinski centar CK13 je jedinstven i jedan od retkih preostalih slobodnih javnih prostora u Novom Sadu. Kao polivalentan društveno-kulturni centar, Omladinski centar CK13 okuplja i podržava aktiviste, umetnike, organizacije, kolektive i inicijative u organizaciji i promociji aktivnosti i programa u sferi umetnosti, kulture i društvenog aktivizma, podstiče razmenu i širenje informacija, znanja, iskustava i dobrih praksi, obezbeđivanjem uslova za stvaralaštvo i prezentaciju, za neformalno obrazovanje, istraživanje, javne razgovore, pokretanje novih inicijativa, samoorganizovanje, udruživanje i rad.

CK13 je posvećen razvoju političke samosvesti građana, pre svega mladih, afirmaciji emancipatorskih politika i artikulaciji političkih i kulturnih alternativa. Osnovni doprinos CK13 je doprinos stvaranju drugačije kulturne i političke svakodnevice temeljene na vrednostima antifašizma, jednakosti, slobode i solidarnosti i afirmaciji ljudi kao nosilaca promene.

Uloga i doprinos CK13 široj zajednici, a prvenstveno civilnom društvu, sadržana je u otvorenosti i raspoloživosti svih resursa CK13 za građane i organizacije u zastupanju ili odbrani autentičnih interesa, od kojih mnogima CK13 predstavlja ključni oslonac za delovanje. Zbog takve raspoloživosti, CK13 je tokom proteklih godina u nekim slučajevima bio upravo mesto stvaranja grupa ili organizacija, dok je drugim udruženjima pružao priliku za dugoročni boravak i delovanje iz Centra. Trenutno, osim našeg udruženja, iz Centra kontinuirano deluju i “Volonterski centar Vojvodine” i “Forum Roma Srbije”, udruženja koja su u Centru pronašla strateški oslonac za svoje funkcionisanje i svoj organizacijski razvoj.

Opstanak ovakvog karaktera Crne kuće je danas dovedeno u pitanje, nakon suočavanja Udruženja “Omladinski centar CK13” sa ultimativnim zahtevima od strane kuda.org – kao jednog od osnivača Centra i Udruženja CK13, i formalnim vlasnikom kuće.

Za nas je simptomatična činjenica da kuda.org nije imala zamerke na rad Centra i Udruženja – do maja prošle godine, kada je CK13 odbio poziv od strane kuda.org da se pridruži njihovoj Inicijativi za Agrariju koja je imala/ima za cilj zadobijanje prostornog kompleksa u ulici Lasla Gala u Novom Sadu, a koja je podrazumevala da Crna kuća u materijalnom i simboličkom smislu postane ulog u pregovorima sa gradom, odnosno kabinetom gradonačelnika.

Ne prepoznajući u ovakvom aranžmanu interes Crne kuće kao slobodnog i nezavisnog prostora, CK13 je alarmiralo Fondaciju Shueler Helfen Leben (SHL) – kao ključnog partnera na projektu Crne kuće od osnivanja do danas, čijom podrškom je kuća kupljena i adaptirana u društveno-kulturni centar – o činjenici da se moć odlučivanja o sudbini kuće nalazi u organizaciji koja zauzima još samo formalno svojstvo vlasnika bez učestvovanja u svakodnevnom radu, funkcionisanju i održivosti kuće .

Udruženje “Omladinski centar CK13” je preporučilo postupak suštinskog i formalnog razilaženja CK13 od kuda.org i uputilo zahtev da kuda.org preda vlasništvo nad kućom Fondaciji SHL.

Ovim su započeti pregovori sa Fondacijom SHL i kuda.org u okviru kojih kuda.org nastupa sa narativom o navodnoj zatvorenosti Centra i njegovoj uzurpaciji od strane jednog udruženja, da bi na podlozi tog narativa uputila zahteve za restrukturiranjem Udruženja “Omladinski centar CK13”. Smatramo da je cilj ovog narativa i ovakvog zahteva da se naruši legitimitet Udruženja i naših zahteva pred SHL-om i povrati uticaj nad opredeljenjima i odlukama Udruženja.

Konačno, ne uvažavajući proces pregovora u kojima je Fondacija SHL zauzela ulogu medijatora, kuda.org 26. maja 2020. upućuje Omladinskom centru CK13 dopis o jednostranom raskidu ugovora o korišćenju prostora, gde se Omladinskom centru CK13 nalaže rok od 30 dana “da isprazni objekat od lica i stvari koji su inventar Udruženja “Omladinski centar CK13” i preda objekat na raspolaganje Udruženju građana “kuda.org”.”

Ovu odluku je pratila napomena da pravo eventualnog daljeg korišćenja prostora može biti regulisano redefinisanjem odnosa dve organizacije. Na upit Omladinskog centra CK13 o pretpostavkama redefinisanog odnosa, usledio je dopis kuda.org u kojem se predlažu sledeće “teme za razgovor” – citirano:

1. Redefinisanje odnosa i saradnje između dva udruženja – vraćanje članova kuda.org u organe zastupničkih pozicija i u organe upravljanja u udruženje CK13 kao izvornog osnivača Udruženja CK13. Što istovremeno podrazumeva promenu Statuta Udruženja i redefinisanje upravljačkih tela Udruženja – uspostavljanje nadzornog odbora, itd. (smatramo da kuda.org kao osnivač treba da ima 51% u organima upravljanja i odlučivanja u Udruženju CK13, ali je kuda.org spreman da odustane od ovih osnivačkih prava, ukoliko se uspostavi pravo veta u UO i u Skupštini Udruženja CK13 na odluke koje su u koliziji sa programskim radom i idejom projekta kuda.org Osnivanje društvenog centra CK13 u Novom Sadu).
2. Na osnovu redefinisanih odnosa, skolopio bi se Ugovor o korišćenju prostora sa Udruženjem CK13. Ugovorom bi se vratila osnivačka i vlasnička prava kuda.org, što znači da osnivač zadržava pravo da ustupa prostor drugim ili trećim licima. Ugovorom će se preciznije definisati korišćenje delova prostora od strane CK13.
3. Puna saradnja i učešće Udruženja CK13 u projektu nadogradnje Osnivanje društvenog centra CK13 u Novom Sadu – osnivanje Asocijacije.

Naš stav je da su ovo ultimatumi o kojima se ne pregovara, već se kao takvi odbacuju, jer su u suprotnosti sa vrednostima koje bi morale da budu deo prakse i kulture civilnog društva.

Osnovne vrednosti i ideje na kojima je razvijan Omladinski centar CK13 su vrednosti slobode, jednakosti, udruživanja i samoorganizovanja, zajedništva i saradnje. Pristanak na ultimatume značio bi pristanak na institucionalizaciju koruptivnog principa organizovanja i opravdavanje koruptivne ideologije (‘vlasnička i osnivačka prava’) kojom se racionalizuju i normalizuju nepravedno i diskriminišuće odlučivanje i delovanje. Zbog toga mi danas imamo odgovornost prema zajedničkoj istoriji razvoja Centra – prema svima koji su učestvovali u njegovom stvaranju i razvoju.

Dalji programski, strateški i materijalni razvoj Centra ne sme da bude uzurpiran i diktiran od strane interesa stranog interesu civilnog društva, kakav je interes temeljen na “vlasničkim” i “osnivačkim” pravima koji kuda.org postavlja iznad svega, dok istovremeno zanemaruje i oduzima prava svima onima koji godinama aktivno koriste, stvaraju i razvijaju Omladinski centar CK13.

Pozivanje na “osnivačka prava”, a i uopšte na prava raspolaganja, upravljanja i kontrole, nema reference ni u osnivačkom aktu i statutu Udruženja “Omladinski centar CK13”, niti u Zakonu o udruženjima i protivno je međunarodnim standardima koji ne priznaju takvo diskriminišuće pravo već demokratski princip ravnopravnosti svih članova. Osnivači udruženja se prepoznaju samo kao prvi članovi i nemaju nikakav poseban status ili privilegije u odnosu na kasnije članove. Pored toga, Udruženje “Omladinski centar CK13” osnovalo je 10 članova osnivača, pa je pozivanje na “osnivačka prava” od strane kuda.org izraz krajnje bezobzirnosti.

Ovakav tretman od strane kuda.org ukazuje na prvenstveni razlog odluke CK13 da se distancira od udruženja sa takvim namerama, i nedvosmisleno ukazuje na to šta bi dalje prisustvo kuda.org u Crnoj kući značilo – uspostavljanje autoritarnog režima pod falsifikovanim izgledom ‘saradnje i učešća u projektu nadogradnje Osnivanje društvenog centra CK13 u Novom Sadu – osnivanje Asocijacije’.

Autentična saradnja i učešće u projektu nadogradnje Osnivanje društvenog centra CK13 u Novom Sadu – osnivanje Asocijacije je mogla da se desi samo iz napora zajedničke izgradnje, a ne sa pozicije dominacije, kontrole, nadziranja, uslovljavanja, posedovanja. Dok, zaista, uspostavljanje takvih diskriminatornih pravila organizovanja, kako ih predlaže kuda.org, može biti samo nametnuto (pri)silom, iz pozicije ‘jedinog vlasnika’ i ‘oca-utemeljivača’.

Pitanje slobodnog i nezavisnog razvoja Centra danas kulminira u pitanje daljeg opstanka Crne kuće usled neizvesnih posledica razrešenja obligacionih odnosa između kuda.org i Fondacije SHL, s obzirom da je SHL odlučio da prekine svoju ulogu medijatora, ističući da nema opcije da kuda.org ostane vlasnik objekta Crne kuće osim pod uslovom da vrati dug koji ima prema SHL-u. Nemogućnost vraćanja duga rezultiraće prodajom kuće na tržištu.

Pozivamo sve prijatelje CK13 – organizacije civilnog društva, inicijative, umetnike, aktiviste, volontere – koji su sa nama razvijali Centar, da nas podrže u našim nastojanjima da odbranimo zajednički prostor i vrednosti za koje se zalažemo, i da viziju Crne kuće kao otvorenog i nezavisnog prostora nastavimo stvarati tamo gde smo zajedno – tamo gde smo slobodni.

Udruženje “Omladinski centar CK13”